16 May

Os ki boondo ne jagaya

???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ??,???? ???? ?? ????????? ?? ????? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ??,???? ????? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ??...?? ??? ?? ?? ??????,?????? ?? ?????...[to be continued...] English transliteration:subah subah Am kA pattA os me Dol rahA thA,mAno bachapan ke rMgaraliyoM ke bIcAm ko laTakatA dekh man JUm rahA ho,mAno lambe din ke bAd skUl kA ghanTA bajA ho...to usI os me DoltI,bUMdoM me TapakatIThis poem was inspired by a charming young lady I found in Orkut, while [Read more ...]
11 May

???? ????? ???? ???????

???? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ???,??? ?? ???, ??? ?? ?????? ?????,??? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ???,?????? ?? ??? ????? ?? ???,?????? ?? ??? ??? ????? ?? ???.???, ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ?? ??? ???,???? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??????? ???? ??????? ????? ??????? ?? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ??????????? ??? ?? ????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????? ???, ?? ??? ???????,???? ?? ?? ???, ?? ???? ??????,?? ?? ???? ????? ??? ???????? ?? ?? ??? ??????,?? ??? ??? ?? ?????? ????? ??? [Read more ...]
04 May

Sapno ki pari

????? ????? ?? ???? ?? ????????? ???? ??? ?? ??? ??,?? ???? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ??,??? ???? ??? ?? ??? ?????? ??,??? ???? ?? ????? ?? ??? ?????? ??,?? ??? ???? ?? ???????? ?? ?????? ??.? ???? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? ???,?? ?????? ?? ???? ????????? ?? ???? ??,?? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ??.????? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ???,???? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ???,??? ??? ?? ?????, ???? ???? ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??? ??,?? ????, ?? [Read more ...]
04 May

Mahoul ka kusoor hai

???? ?? ????? ??,??? ?? ??? ?? ?? ??,?? ???? ????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ??? ?????,??? ???? ???? ????,????? ?? ???? ???????,?? ??? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ??,??? ??????? ?? ????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ?? ???? ??,??? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ???.?????? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??????? ????? ?? ??? ?? ??????????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ????? ??? ? ??????? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ??,???? ?????? ???? ?? ???? [Read more ...]
26 Apr

Aishwarya ki choli, mere dil mein rangoli

Ek hansta pari meri aankhon par aa baitha, Uski aankon mein ek ajab si khushi thi, Mano aandhi mein parinda ek ghonsla dhoonda ho, Mano Savitri sa Jum ke paley se kisi pyarey ko chhuraya ho, Mano jungal mein koi hirni apney navjaat ko chhupaya ho, Usi khushi ki jhalak aaj diwali mein sajti hai, Holi ki rangon mein aasman mein udti hai, Kisi aashiq ke dil ke khoon mein khoulti hai. To lo, aaj diwali hai, aaj holi hai, Laal mein rangi kisi dulhan ki doli hai, Jee haan, Is kehani ki chamak Aishwarya [Read more ...]